O škole

Zapojení do OP VVV

Komárovská základka a mateřinka se zapojí v roce 2017 – 2019 do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) tzv.šablon, financovaného EU. Zapojením do programu se podařilo zajistit finanční prostředky na chůvu do mateřské školy, sdílení zkušeností učitelů s jinými vyučujícími v jiných školách, na doučování žáků, na vzdělávání učitelů (cizí jazyk, logoprevence, čtenářská gramotnost), na klub deskových her ad. V průběhu dvou let získá škola podporu ve výši 787 563,00 Kč, ať už na plat zaměstnanců (chůva, asistence), další vzdělávání či pomůcky. Na programu se budou podílet zaměstnanci základní i mateřské školy. logo

25-09-2017 09.41 | Přečteno 10x

SVĚTLUŠKA

zari-2017-web-1Komárovská škola, školní družina, společně s mateřskými školami v Komárově, Podvihově a Nových Sedlicích se zapojily do celorepublikové SBÍRKY PRO SVĚTLUŠKU, která podporuje nevidomé lidi v celé České republice. Nadační fond za vybrané peníze nakupuje pomůcky pro nevidomé nebo hradí výcvik asistenčních psů apod. Po celý týden od 11. – 15. 9. se ve škole prodávaly drobné předměty, současně paní vychovatelky s dětmi obcházely Komárov. Úspěšní byli především při konci pracovní doby, před branami podniků (Teva, Komas apod.). Všechny pokladničky pak žáci 4. ročníku v matematice, pod vedením p. učitelek V.Koníkové a K.Dumbrovské, rozpečetili a sesypané peníze roztřídili a sečetli celkový výtěžek. Chtěli bychom všem dárcům poděkovat, protože se podařilo vybrat a na konto Nadace Světlušky poslat 8 883 Kč.

25-09-2017 09.39 | Přečteno 10x

ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

zari-2017-web-2První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke svému konci. Dalo by se říct, že pro děti a paní vychovatelky ze školní družiny to byl měsíc plný vítání a poznávání. Na děti čekala po prázdninách nová herna, nové paní vychovatelky, nové hry a hračky, ale také pestrá nabídka zájmových kroužků. První týden jsme si vyprávěli o zážitcích z prázdnin a všichni společně jsme do našich řad uvítali nové kamarády – nejmenší prvňáčky. Ve čtvrtek 7. 9. v tělocvičně školy proběhla seznamovací diskotéka. Děti měly možnost pomocí her a soutěží se mezi sebou sblížit a poznat. Největší zábavu si děti užily při hrách s nafukovacími balonky, koberečky a tanečních soutěžích. Diskotéku jsme zakončili chytáním sladkostí a odměn.

25-09-2017 09.37 | Přečteno 21x

INFORMACE A UPŘESNĚNÍ KE KROUŽKŮM A VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ

VESELÁ VĚDA – upozorňujeme rodiče, že je nutné vyplnit on-line přihlášku na www.veselaveda.cz viz.infoletáček. Ve škole je přihlášeno 13 dětí a kroužek by mohl být zahájen, ale přes on-line přihlášku jen 1 dítě. Jakmile se všichni zájemci přihlásí, bude kroužek zahájen ve středu 4.10. v 15.00

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – bude nově probíhat, pod vedením p.faráře A.Malka a p.katechetky V.Kremserové, vždy v pondělí od 15.00 1× za 14 dnů.

FLORBAL – začíná ve čtvrtek 21.9.od 14.30 pod vedením T.Weichta.

GYMNASTIKA – termíny (den, čas) upřesníme v krátkém čase. Kroužky budeme organizovat až v pozdějších odpoledních hodinách. Upravujeme doby pronájmu složek veřejnosti. Díky za pochopení.

13-09-2017 09.02 | Přečteno 13x