Mateřské školy

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMÁROV - Těšíme se na novou školní zahradu

V minulém školním roce, jsme pro rodiče a děti ze školky uspořádali akci Loučení s podzimní zahradou, kde se seznámili s novými hracími prvky, které bychom rádi umístili na zahradě. Na jaře jsme na naší zahradě oslavovali Den Země, rodiče s dětmi plnili zábavné a i poučné úkoly týkající se přírody a ochrany přírody. Na základě těchto a dalších proběhlých akcí v naší školce a po dlouhém úsilí a výborné spolupráci mateřské školy s rodiči a širokou veřejností se nám úspěšně podařilo získat finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky na přírodní zahradu pro MŠ Opava – Komárov. Jedná se o částku 500 000Kč se spoluúčastí firmy Teva, která přispěla částkou 283 000Kč, další nemalou částkou 300 000Kč přispěje i obecní úřad městské části Komárov, samozřejmostí je i finanční podílení ZŠ a MŠ Opava – Komárov. Dlouhodobě probíhá jednání s vedením statutárního města Opava o havarijním stavu přístavby MŠ Komárov (okál). V této budově několikrát během roku řešíme neustále zatékání středy a s tím spojené několikaroční opravy, rovněž okna jsou v kritickém stavu. Po zhodnocení stavu odborným projektantem bylo rozhodnuto, že nejen z ekonomických důvodů nadále opravovat. Je nutné budovu zbourat a na jejím místě vybudovat novou. Vedení města společně s obecním úřadem a vedením naší organizace se dohodlo na zhotovení projektu nové budovy. Byli bychom rádi, kdyby realizace nové budovy probíhala před zhotovením přírodní zahrady. Doufáme, že rodiče budou se školkou i nadále spolupracovat a podporovat nás ve všech aktivitách spolu s širokou veřejností Komárova.

Za MŠ Opava – Komárov Eva Murová a Kamila Onderková

21-09-2018 13.12 | Přečteno 8x

Pavoučkování v MŠ Podvihov

MŠ Podvihov má blízko les, přírodu. Toho velice rádi využíváme. Minulý školní rok s námi prožil lesní skřítek „Ostružinka“ a nyní, máme připravený celoroční projekt „Pavoučí příběhy“. Ve školce bydlí pavouček Nitka. Zůstane tu s námi a po celý školní rok nám bude z nitek spřádat pavučinu pohádek a dobrodružství. Postavíme dalším malým tvorečkům hmyzí domeček z klacíků, šišek a dalších přírodnin, které si přineseme z lesa. Budeme pozorovat a seznamovat se s hmyzí říší. Na jaře uvidíme, jak se z housenky stává kukla a pak z ní vyletí motýl, o kterého se všechny děti budou starat. S knihou „Příběhy pavoučka Alfonse“ procestujeme celý svět. A děti společně s rodiči prožijí hezké chvíle během akce „Pavoučkování“. Na výlet se vydáme do Mini Zoo a mokřady v Raduni pro nás budou skrývat také nějaká zvířátka. Tak ať se nám celý rok vydaří!

20-09-2018 12.17 | Přečteno 8x