Mateřské školy

PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU V MŠ NOVÉ SEDLICE

Na začátku května se děti pečlivě připravovaly na návštěvu svých maminek. Naším záměrem bylo připravit maminkám krásné odpoledne v MŠ strávené spolu se svými dětmi.

15-06-2018 12.49 | Přečteno 22x

DEN ZEMĚ V MŠ KOMÁROV

U příležitosti Dne Země jsme v naší mateřské škole uspořádali pro naše děti a jejich rodiče zábavné a zároveň poučné odpoledne.

08-06-2018 09.45 | Přečteno 23x

Vystoupení ke Dni matek v MŠ Komárov

V úterý 15. 5. 2018 se v mateřské škole v Komárově sešli všichni rodiče, aby se podívali na to, co se jejich děti za „celý“ rok ve školce naučily. Podívat se na jednotlivá vystoupení můžete i vy, díky odkazům níže uvedeným. Za natočení a sestříhání krásných videí děkujeme panu Tomaši Kleinovi.

3. třída – říkadla: https://youtu.be/i6kdvrwOLjI 2. třída – Pohádka – Jídelníček https://youtu.be/qsyc9CU-7_s 3. třída – O Pyšném Koblížkovi https://youtu.be/I8R_Fps3pXA

1. třída – Písničky https://youtu.be/T7dEZyhGk7Y Gymnastika – baletky https://youtu.be/VX_dGPTuJNI 2. třída – cvičení – básnička https://youtu.be/xN4Ez4-8Nxs 3. třída – říkadla – balón https://youtu.be/F-uaJxtXPrE Závěr – celá školka https://youtu.be/yx3N8DDmJg4

Ještě jednou moc děkujeme.

06-06-2018 13.18 | Přečteno 16x

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V MŠ KOMÁROV

Již několik let je mateřská školka v Komárově zapojena do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Hlavním posláním tohoto projektu a i hlavním důvodem proč jsme se jako školka zaregistrovali je, že prostřednictvím společného čtení přispíváme u dětí k rozvoji emociálního zdraví, posilujeme u dětí představivost a paměť, učíme je myslet a přemýšlet, snažíme se vytvořit kladný vztah ke knize a čtení jako takovému. Moto projektu Celé Česko čte dětem „Stačí číst 20 minut denně“ se snažíme dodržovat i u nás ve školce.

05-06-2018 12.33 | Přečteno 16x

Celoroční putování podvihovských dětí se skřítkem Ostružinkou

V lese pod Hrušovem žije malý skřítek. A protože se narodil v ostružiní, dostal jméno Ostružinka. A my ho půjdeme do lesa najít…. a tak jsme prožili se skřítkem celý školní rok.

05-06-2018 12.24 | Přečteno 22x