2012/2013

Evropa ve škole - Norsko

Návštěva 5. ročníku v ZŠ Riegrova

Exkurze v Graficu

Liga sportu - šplh

Odemykání 1. třídy pro předškoláky

Co vypadlo z knížky

Maškarní karneval

Recitační soutěž

Vánoční zpívání v Podvihově

Všeobecněškolní ples 2013

Koncert pěveckého sboru Strakonice

Keramika

Vánoce s polskými kamarády z Kobyly CZ-PL

Prevence s Renarkonem

Slavnost Slabikáře

Lyžařský pobyt na horách - Filipovice 2013

Házená v hale

Přátelství nezná hranice, poprvé v Komárově

Florbal MF

Jarmark - 5. třída

V polské škole v Kobyle

Vlastivěda v Praze - 5. ročník

Vrátna - dospělí