2010/2011

ŠD na kolech - Velké Hoštice

Škola v přírodě - Ondřejovice

ŠD na kolech - Raduň

Beseda s panem Pěluchou

Dopravní soutěž

Koloběžkiáda

Pohádka - Drak

Velikonoce

Noc s Andersenem

Odemykání

Zápis do 1. třídy

Dáma - páťáci

Recitace

Vybíjená

Bobování

Vánoční koncert

Kolegyňka

1. třída

Běh - Stříbrné jezero

Zahájení školního roku