Akce školy

DEN ZEMĚ V MŠ KOMÁROV

U příležitosti Dne Země jsme v naší mateřské škole uspořádali pro naše děti a jejich rodiče zábavné a zároveň poučné odpoledne.

08-06-2018 09.45 | Přečteno 23x

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V MŠ KOMÁROV

Již několik let je mateřská školka v Komárově zapojena do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Hlavním posláním tohoto projektu a i hlavním důvodem proč jsme se jako školka zaregistrovali je, že prostřednictvím společného čtení přispíváme u dětí k rozvoji emociálního zdraví, posilujeme u dětí představivost a paměť, učíme je myslet a přemýšlet, snažíme se vytvořit kladný vztah ke knize a čtení jako takovému. Moto projektu Celé Česko čte dětem „Stačí číst 20 minut denně“ se snažíme dodržovat i u nás ve školce.

05-06-2018 12.33 | Přečteno 16x

Celoroční putování podvihovských dětí se skřítkem Ostružinkou

V lese pod Hrušovem žije malý skřítek. A protože se narodil v ostružiní, dostal jméno Ostružinka. A my ho půjdeme do lesa najít…. a tak jsme prožili se skřítkem celý školní rok.

05-06-2018 12.24 | Přečteno 22x