Ozdravný pobyt v Podmitrově na Vysočině

podmitrov-1Pro roky 2018–2019 – 2020 se podařilo naší ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV zajistit část finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na ozdravné pobyty s ekologickým program. Ve spolupráci s ekocentrem Lipka Brno jsme připravili VÝJEZDY předškoláků našich mateřských škol a podmitrov-10žáků základní školy v Komárově. Pobyty (3), které chystáme, budou v letech dotovány částkou cca 300 tis.Kč, takže úhrada rodičů, bude již v nižší rovině a věříme, že se děti budou moci těchto výukových aktivit účastnit. Pobyty musí být organizovány vždy v topné sezóně. Pobyty podporují také ÚMČ Opava-Komárov, Podvihov a OÚ Nové Sedlice. podmitrov-2podmitrov-3

podmitrov-4První pobyt se uskutečnil 15. – 19.10. v ekologickém centru – Lesním penzionu Podmitrov, nedaleko obce Mitrov na Vysočině. Pod vedením lektorů Ekocentra Lipka Brno a učitelů ZŠ a MŠ byly pro děti a žáky připraveny ekologické programy. Mladší děti (MŠ – 2.třída) mšly připraven program Ferda v přírodě a žáci 3.-5.roč. program s tématem Plavba kapitána Zdravsona. Na Vysočinu jsme cestovali společně vlakem a zavazadla nám přepravil sponzorky pan Marian Satke, kterému velmi upřímně děkujeme. Každý den probíhal 6ti hodinový program s lektory Lipky a jejich ekologickými programy, který střídal prostředí: u potoka, v lese, ve třídách, v jídelně nebo také v noci na zřícenině hradu. Mladší putovali přírodou společně s podmitrov-6Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Ferda nás učil, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci rozdělují práci a čím se živí. Pozorovali jsme živé mravence a hledali vodní a půdní bezobratlé živočichy. Vyráběli jsme spoustu zajímavých věcí, kreslili a samozřejmě si také hodně hráli a zpívali. Starší se „plavili“ s kapitánem Zdravsonem. Kluci a holky hráli hry v přírodě, ale také chystali zdravá jídla, navštěvovali hrou různé ostrovy, luštili šifry, ale také v noci na zřícenině Mitrov sledovali noční oblohu. podmitrov-5Počasí na Vysočině bylo slunečné a báječné, prostě krásný podzim pomohl, aby si týden všichni užili. Lektoři Lipky, kterým velmi děkujeme za program, společně s učiteli se shodli, že kluci a holky byli skvělí a to je podmitrov-9největší příslib do dalších let, kdy máme za finanční podpory SFŽP vyjet ještě dvakrát na ekopobyty. Tyto jsou v plánu již pro menší skupiny v listopadu 2019 a únoru 2020. Současně děkujeme majiteli Lesního penzionu Podmitrov panu Zdeňku Jakešovi a jeho zaměstnancům za jejich péči a panu Martinu Šromovi, vedoucímu Lipky, za skvělou spolupráci. Prostě VŠE KLAPLO, JAK MĚLO! Díky také všem učitelům na pobytu a i ve školách, že profesionálně zajistili tento netradiční týden. podmitrov-7podmitrov-8

09-11-2018 11.39 | Přečteno 35x | Tisk