www.LOGICKÁ OLYMPIÁDA.CZ

Logická olympiáda je určena všem žákům prvního stupně ZŠ, kteří mají hlavu na svém místě a chtějí porovnat své síly s ostatními z celé České republiky. … nejlepší z každého kraje postoupí do krajského kola a ti nejlepší z nich pak do finále ČR. Patronem této kategorie je server Alík.cz

Pravidla soutěže

•Soutěž je pořádána Mensou ČR

•Věková kategorie I.: žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída)

•Soutěž probíhá ve třech kolech: nominační, krajské, finále

Nominační kolo •Pro účast v nominačním kole je nutná registrace účastníka na webových stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz

• TŘÍDNÍ UČITEL A VYCHOVATELKY ŠD MUSÍ POMOCI S PŘIHLÁŠENÍM DO SYSTÉMU, VYSVĚTLIT PRINCIP SOUTĚŽE, MOTIVOVAT K ÚČASTI V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

•Každý KLUK nebo HOLKA se musí zaregistrovat pod svým vlastním uživatelským jménem

•Nominační kolo se uskuteční on-line ve dnech 5. 10. – 9. 10. 2010.

•V těchto dnech mohou účastníci absolvovat základní kolo ve škole, doma či jinde. Zkuste do olympiády vstoupit i s paní učitelkou.

•Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, poznámkový papír a své logické myšlení. Vše ostatní je zakázáno.

•Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou a při řešení úloh nesmí využívat cizí pomoci.

•V okamžiku zahájení testu nominačního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit, avšak pokračuje ve svém dále měřeném čase.

•Účastník musí zachovat mlčenlivost o podobě nominačního kola i o svém řešení jednotlivých úloh

•Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi

•Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže

04-10-2010 11.35 | Přečteno 934x | Tisk